Uutislistaukseen

Yhteisvastuukeräys 2022 alkoi 6.2.

Keräysvaroilla tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria

Yhteisvastuukeräyksen mainoskuvassa tytön kasvoilla lukee lahjoita mulle huominen.Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien ja Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Keräys alkoi sunnuntaina 6.2.2022.  

Yhteisvastuukeräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Presidentin Yhteisvastuukeräyksen avaus esitetään Yle TV1:ssä su 6.2. klo 12.00 ja 17.55, ti 8.2. klo 19.50 ja to 10.2. klo 14.55. 

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten hädän ja toivottomuuden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana. Kyse ei ole yksin suomalaisesta ilmiöstä – samansuuntaisia tuloksia on enenevästi raportoitu maailmanlaajuisesti. 

Yhteisvastuulla 2022 lisää aikuisten tukea nuorten arkeen 

Kerätyillä Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla halutaan tarjota nuorten arkeen aikuisia, jotka kuuntelevat ja jakavat kasvuiän herkät ja haavoittuvat tunteet ja antavat tarvittaessa tukea vaikeissa hetkissä. 

”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia”, Yhteisvastuupiispa 2022 Mari Leppänen vetoaa.  

Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin. Toinen puolisko Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta kohdistetaan erityisesti 15–19-vuotiaille, joiden joukossa on merkittävä määrä etäopiskelusta ja eristäytymisestä kärsineitä nuoria, jotka kokevat yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta. 

Lasten ja nuorten keskuksen etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio Saappaan toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille ja NettiSaapasta kehitetään. Uutuutena Saapas-toimintaa levitetään myös kouluihin. Keräysvaroilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä Perheystävä-toimintoja.  

“Kyllä se voi herättää, kun voi jollekin turvalliselle aikuiselle, vaikka Saapas-työntekijälle, jutella. Kun joku kysyy, että mitä kuuluu, miten menee. Jos uskallat kertoa, miten oikeasti menee, niin se on jo hyvä alku”, miettii Saappaalta apua saanut ja nykyään Saappaan vapaaehtoisena toimiva 19-vuotias Jasmin Ruotsalainen

Kriisialueilla autetaan lapsia ja nuoria takaisin kouluun 

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Tämänvuotisessa keräyksessä esitellään erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työtä Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan väkivaltaisuuksia paenneet perheet ovat palaamassa takaisin pakolaisuudesta muun muassa naapurimaa Ugandasta.  

”Monet nuoret ovat koulusulkujen aikana joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, kun perheet ovat koittaneet selvitä taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja turvaamaan päivittäisen ravintonsa”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg kertoo. 

Etelä-Sudanissa Kirkon Ulkomaanapu tukee perheiden ruokaturvaa sekä toimeentulomahdollisuuksia. Katastrofirahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa.  

Teksti: Kirkon viestintä

7.2.2022 09.03