Äiti ja lapsi Tansaniassa.

 

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen kastamalla ja opettamalla. Velvoite tehdä lähetystyötä sisältyy jokaisen kristityn omaan kasteeseen. Siksi jokainen kristitty on kutsuttu tekemään lähetystyötä omalla tavallaan.

Jumala on kaikkia varten. Kirkko pyrkii sulkemaan Jumalan sanan piiriin kaiken elämän. Kirkon ja paikallisseurakunnan tehtävänä on toteuttaa lähetyskäskyä. Halsuan seurakunta kutsuu ihmisiä evankeliumin osallisuuteen, jotta kantaisimme vastuun lähetystehtävästä.

Miten lähetystyötä tehdään?

Nykyaikainen lähetystyö on kokonaisvaltaista ihmisen huomioonottamista. Lähetystyöntekijät työskentelevät kentillä mitä erilaisimmissa ammateissa. Evankeliumin sanomaa kerrotaan sekä julistaen että palvellen. Seurakunta kerää toiminnallaan varoja lähetystyöhön.

Lähetyspiiri

Halsuan seurakunta tukee lähetystyöntekijöitä maailmalla, lähetysasiaa pidetään esillä muun muassa lähetyspiirissä, joka kokoontuu torstai-iltaisin seurakuntatalolla.

Lähetyslounas

Kerran vuodessa pyritään järjestämään seurakuntatalolla lähetyslounas, jonka tuotto ohjataan lähetystyöhön.