Pappi tekee hiekasta ristinmerkin arkun päälle.

 

Hautajaiset

Läheisen ihmisen kuolema tuo usein mieleen monia hämmentäviä kysymyksiä. Surun ja kaipauksen keskellekin kuuluu kristinuskon sanoma: kuolema on jo voitettu. Jeesus Kristus on kuoleman voittaja. Hän antaa meille toivon jälleennäkemisestä.

Kristillinen hautaan siunaaminen ja hautauskäytännöt kertovat jo itsessään kristillisen seurakunnan uskosta. Kuolema ei ole kaiken loppu, vaan portti Jumalan iankaikkiseen elämään. Jeesus Kristus, Vapahtajamme, voitti kuoleman ylösnousemisellaan ja valmisti tien valtakuntaansa. Kristittyinä saamme luottaa Raamatun lupauksiin siinä, että kuoleman rajan takana on jo monia rakkaita meitä odottamassa.

Jeesus sanoo: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Joh. 11:25-26

Läheisen kuolema pysäyttää meidät, mutta samaan aikaan joudumme hoitamaan monia käytännön asioita surun keskellä. Silloin on hyvä tietää, että et ole yksin. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala, Taivaallinen Isämme. Jumala kuulee,  auttaa ja kantaa sinua surun, ikävän ja kysymysten keskellä. 

Seurakuntasi haluaa auttaa sinua siunaustilaisuuden, hautauksen ja muiden kuolemaan liittyvien käytännön asioiden järjestelyissä. Voitte tehdä kaikki järjestelyt kiireettömästi ja yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Hautajaisten järjestämisessä ei ole olemassa yhtä "oikeaa" tapaa, vaan omaisten toivomukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Hautajaisjärjestelyt aloitetaan asioimalla kirkkoherranvirastossa.

Muistilista hautajaisten järjestelyyn

 • hautauslupa, joka saadaan terveydenhoitohenkilökunnalta 
 • suruliputus 
 • kuolinuutinen lehteen (omainen tai hautaustoimisto hoitaa) 
 • yhteydenotto vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon, jossa  sovitaan hautaan siunaamisen aika ja paikka, siunauksen toimittava pappi ja kanttori, muistotilaisuuden paikka, sanomakellojen soitto sekä vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa 
 • käynti hautausmaan toimistossa hautapaikan varausta varten
 • hautaustavan valinta
 • kuolinilmoitus lehteen (ei välttämätön)
 • hautaukseen liittyviä asioita: arkku tai uurna, vainajan kuljetukset, kukat, kantajat 
 • muistotilaisuuden järjestäminen; paikka, ohjelma, tarjoilu 
 • ilmoitus Kansaneläkelaitokselle etuuksien lakkauttamisesta
 • hautamuistomerkki ja haudan hoito 
 • kuolinpesä ja perunkirjoitus

Opas hautajaisjärjestelyihin -vihkon kansi.

Opas hautausjärjestelyihin

Hautajaisjärjestelyihin liittyvät asiat on koottu Surun kohdatessa. Opas hautausjärjestelyihin -vihkoseksi. Halutessasi voit noutaa sen Halsuan seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Voit myös lukea ja tulostaa oppaan tästä. Tulostettava pdf-tiedosto ei ole saavutettava.