Opettajan tytär seuraa opiskelua Laosissa.

 

Seurakunnan tukemat lähetystyöntekijät

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille. Ketään ei kuitenkaan pyritä käännyttämään.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai muusta katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon. Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. Nykyisin lähetystyössä pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan ulkomailla kirkon lähetysjärjestöjen ja heidän lähetystyöntekijöidensä avulla. Seurakunnilla on nimettyjä lähettejä sekä nimikkokohteita, joiden työtä ne tukevat.

Lähetystyöntekijät

Lähetystyöntekijä Maija Leena Pelttari.

Maija Leena Pelttari, Lähi-itä

Maija Leena Pelttari on Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä. Hän on työskennellyt useita työkausia Lähi-idässä sekä Englannissa. 

Maija Leena Pelttari tekee seurakuntatyötä lasten ja nuorten parissa, erityisesti Raamatun opetuksen ja musiikin välityksellä. Samoin hän pyrkii tavoittamaan ilosanomalla myös seurakunnan ulkopuolella olevia ihmisiä sekä jatkamaan toimintaansa modernin orjuuden kitkemiseksi. 

Lähetystyöntekijät Petra ja Jiska Gröhn perheineen. Kuva: Eeva-Liisa Luoto.


Petra ja Jiska Gröhn, Kenia

Petra ja Jiska Gröhn ovat kotoisin Keski-Pohjanmaalta,  Halsualta ja Kokkolasta. He työskentelevät Kisumussa, Keniassa, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähettäminä. He lähtivät Keniaan huhtikuussa 2019.

Jiska Gröhnin työtehtäviin kuuluu opetustyötä Matongon luterilaisessa pappisseminaarissa sekä seurakuntatyötä Kisumun ympäristössä. Petra Gröhn on ainakin alkuun lasten kanssa kotona.

Lisätietoa Gröhnin perheen lähetystyöstä.

Päivi ja Hiroaki Yoshimura, Japani

Päivi ja Hiroaki Yoshimura vastaavat Tokiossa olevan Suomi-kirkon toiminnasta. He ovat Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyöntekijöitä.

Lisätietoa Yoshimuran perheen lähetystyöstä.

Nimikkotyökohteet

  • Kylväjän lähettiperheen työ
  • Vitelen kappeliseurakunta Aunuksessa Venäjällä