Kuvakooste askarelevista lapsista, värikynistä sekä lapsen kädestä ja ristiriipuksesta.

 

Lapsille ja lapsiperheille

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Markus 10:14,16

Seurakunnan toiminta lapsille ja lapsiperheille tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan iloiseen, rakkauden täyteiseen ja pedagogiseen toimintaan. Toiminnan lähtökohtana on kristillinen arvopohja ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. 

Toimintaa järjestetään vauvoille, taaperoille, kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen. Aloittaessaan rippikoulun lapset siirtyvät nuorten toiminnan piiriin.

Kerhot ja leirit kutsuvat sinua mukaan ihmettelemään elämää yhdessä muiden kanssa. Lapset ovat tervetulleita jumalanpalveluksiin ja myös osallistumaan niiden toteuttamiseen. Seurakunta tekee yhteistyötä päiväkodin, perhepäivähoitajien ja koulun kanssa.