Tuhkaus

Tuhkaukseen liittyvät asiat suositellaan sovittavaksi seurakunnan kirkkoherranvirastossa silloin, kun vainaja siunataan Kokkolan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkossa tai kappelissa tai hautaus tapahtuu jäsenseurakunnan hautausmaalle. Omainen voi myös valtuuttaa hautaustoimiston hoitamaan tuhkaamiseen liittyvät järjestelyt. Vainaja voidaan ottaa tuhkattavaksi vasta kun hautauslupa sekä täytetty tuhkaustilauslomake on toimitettu krematorioon. 

Tuhkan luovuttaminen

Krematorion henkilökunta ilmoittaa omaisille tai hautaustoimistolle, kun uurna on luovutettavissa. Luovutus tapahtuu Marian siunauskappelin saattotilassa arkipäivinä klo 8–16. Tuhkan luovutuksesta sovitaan aina erikseen krematorion henkilökunnan kanssa. Tuhkauurna luovutetaan joko omaisille, tämän valtuuttamalle henkilölle tai hautaustoimistolle. Tuhkaa noudettaessa hakijan on todistettava henkilöllisyytensä.

Tuhka voidaan luovuttaa omaisille aikaisintaan kaksi viikkoa ennen sovittua hautaamista. Hautaustoimistot voivat saada uurnan aiemmin säilytykseen, mikäli näin on omaisten kanssa sovittu. Vaihtoehtoisesti uurna voidaan lähettää postitse siihen seurakuntaan, jonka alueella hautaus toteutuu.

Muistolehtoon haudattava tuhka voidaan laittaa krematoriossa helposti maatuvaan pahviuurnaan, joten omaisten ei välttämättä tarvitse hankkia uurnaa.

Seurakuntayhtymä voi säilyttää tuhkaa vuoden ajan tuhkauksesta, jonka jälkeen seurakuntayhtymällä on oikeus haudata tuhka vainajan asioita hoitavan kustannuksella Kokkolan seurakuntayhtymän ylläpitämän hautausmaan muistolehtoon.

Krematorion yhteystiedot

Henkilökunta tavoitettavissa ma-pe 8-16
050 3147 477
kokkola.krematorio@evl.fi

Uurnan hautaus

Uurnan hautaamiseen liittyvät järjestelyt sovitaan joko kirkkoherranvirastossa tai sen hautausmaan henkilökunnan kanssa, jonne vainajan tuhkat lasketaan. Uurnan hautaamiseen on aikaa yksi vuosi tuhkauspäivästä lukien. 

Kokkolan seurakuntayhtymän hautausmailla uurna voidaan haudata

  • arkkuhautaan
  • uurnalehtoon
  • muistolehtoon tai sirottelulehtoon

Arkkuhautaan ja uurnalehtoon haudattaessa uurnan laskussa ovat yleensä läsnä vain lähimmät omaiset ja seurakunnan puolesta aina suntio.

Muisto- tai sirottelulehtoon hautaamisen suorittaa hautausmaan henkilökunta ilman omaisten läsnäoloa. Hautasija jää vain seurakunnan tietoon. Muisto- ja sirottelulehtoon voidaan haudata vain sulan maan aikana.

Tuhkan sijoittaminen muualle kuin hautausmaalle

Tuhka voidaan luovuttaa myös muualle sijoitettavaksi. Tässä on huomioitava hautaustoimilain määräykset. Tuhka on vuoden kuluessa sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkaa ei siten saa jakaa osiin ja sijoittaa eri paikkoihin (Hautaustoimilaki 7:19.1).

Mikäli tuhka sijoitetaan muualle kuin hautausmaalle, on luovutuksensaajan ennen tuhkan noutamista ilmoitettava rekisterinpitoa varten kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle tieto siitä, minne vainajan tuhka tullaan sijoittamaan. Sijoituspaikkaan edellytetään maanomistajan tai -haltijan kirjallinen suostumus. Jos tuhka sijoitetaan perikunnan maalle, siihen tulee olla kaikkien perikunnan osakkaiden suostumus.

Mikäli muualle kuin seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle haudatulle uurnalle pystytetään muistomerkki, tulee tällöin anoa yksityisen haudan perustamista varten lupa aluehallintovirastolta. 

Tuhkan voi myös sirotella vesialueelle. Useilla paikkakunnilla on nimetty vesialueita, joihin tuhkan saa sirotella. Vesialueelle sirotteluun tulee olla vesialueen omistajan kirjallinen lupa.

Linkkejä

Hautauksiin liittyvät maksut
Tuhkaustilauslomake
Tietoa hautaustoimistoille