Ennen hautajaisia

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten on huolehdittava lyhyen ajan kuluessa monista hautaukseen liittyvistä tehtävistä. Seurakunta haluaa olla apuna ja tukena näissä järjestelyissä. Seuraavat asiat hoidetaan ennen hautajaisia.

Suruliputus

Kuolinpäivänä vainajan kotitalon lippu pidetään puolitangossa vuodenajan mukaisesti liputusajan loppuun. Usein myös työpaikalla liputetaan. Suomen lippu nostetaan puolitankoon viemällä lippu ensin ylös ja laskemalla se sitten kolmanneksen verran alaspäin.

Hautauspäivänä on tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa. Tällöin suruliputetaan kello 8:sta alkaen. Siunaustilaisuuden päätyttyä nostetaan lippu kokosalkoon. Myös virallisena liputuspäivänä suruliputetaan.

Virsikirja kädessä.

Saattohartaus eli ulosveisuu

Läheisen kuoltua voidaan omaisten pyynnöstä viettää saattohartaus, jota kutsutaan myös ulosveisuuksi. Hartaus sisältää virsilaulua, raamatunlukua ja rukousta.

Rukoushetki pidetään vainajaa noudettaessa sairaalan kappelissa, Halsuan tapulissa tai vainajan kotona. Rukoushetken voi pitää sairaalapappi, seurakuntapappi tai joku seurakuntalainen.

Sanomakellot soitetaan kirkonkelloilla useimmiten vainajaa tapuliin tuotaessa. Kellojen soitolla kunnioitetaan vainajan elämää ja tiedotetaan kuolemasta. Kelloilla soitetaan vainajan ikä, vuosikymmenet ja vuodet. Myös sukupuoli kuuluu soitossa; naisille ikävuodet soitetaan heleällä kellolla ja miehille kumealla kellolla.

Hautauslupa

Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Kun ihminen kuolee sairaalassa tai muussa laitoksessa, omaiset saavat hautausluvan hoitohenkilökunnalta. Lääkäri todentaa aina kuoleman. Jos läheisesi on kuollut kotona, ota yhteys terveyskeskukseen hautausluvan saamiseksi. Hautauslupa toimitetaan seurakuntavirastoon tai suntiolle.

Lähiomainen saa halutessaan tiedon vainajan kuolinsyystä lääkäriltä tai Tilastokeskuksesta. Seurakunnalle ei tule tietoa kuolinsyystä.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät asioimalla

kirkkoherranvirastossa, jossa sovitaan:
• hautaan siunaamisen aika ja paikka. Siunaaminen voi tapahtua kirkossa tai haudalla.
• siunaamisen toimittava pappi ja kanttori. Vainajan omaiset keskustelevat papin kanssa ennen hautauspäivää vainajan elämästä ja hautajaisiin liittyvistä yksityiskohdista.
• muistotilaisuuden pitopaikka
• ulosveisuun ajankohta ja paikka
• hautapaikka
• mahdollinen havutus

yksityisessä hautaustoimistossa, jossa:
• valitaan arkku tai uurna
• sovitaan vainajan kuljetuksesta. Vainajan katsomisesta omaiset sopivat hautaustoimiston kanssa.

Hautaustavan valinta

Hautajaisia suunniteltaessa valitaan myös hautaustapa. Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Lue lisää hautaustavoista.

Kuolinilmoitus.

Kuolinilmoitus

Mikäli järjestetään ns. yleiset hautajaiset, on tapana julkaista lehdessä noin viikkoa ennen hautajaisia ilmoitus, jossa tiedotetaan kuolemasta ja esitetään kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoitus on mahdollista julkaista myös vasta hautauksen jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta.