Haudan hallinta

Hautaoikeuden haltija

Haudalla tulisi olla aina nimetty hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija toimii yhdyshenkilönä seurakuntaan edustaen vainajan oikeudenomistajia ja myös niitä, jotka voivat tulla haudatuksi hautaan, sekä vastaa haudan hoidosta.

Hautaa luovutettaessa sovitaan kirjallisesti, kuka on hautaoikeuden haltija sekä keitä hautaan voidaan haudata. Hautauksen yhteydessä lähetetään lomake laskun mukana. Uuden hautapaikan lunastuksen yhteydessä elossa oleva avioliiton kautta oleva puoliso nimetään haltijaksi. Muussa tapauksessa omaiset sopivat keskenään hautaoikeuden haltijasta. Seurakuntayhtymä ei lähetä hautakirjaa, elleivät omaiset ole nimenneet haltijaa.

Tästä voit tulostaa lomakkeen (pdf) hautaoikeuden haltijan nimeämistä varten.

Haudanhaltijan mahdolliset yhteystietomuutokset tulisi aina ilmoittaa myös hautausmaan toimistoon tai taloustoimistoon.

Haudalla on hallinta-aika. Hautaoikeus luovutetaan 30 vuodeksi, ja se alkaa haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeutta voi myöhemmin jatkaa.