Uutislistaukseen

Perustuslakivaliokunta: Kirkko käy koulun juhlatilaksi

Koulut voivat edelleen järjestää lukukauden päätösjuhlia kirkoissa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että pelkkä tila ei tee juhlasta uskonnollista ja että kirkon tai muun uskonnollisen tilan käyttö juhlassa ei ole perustuslain vastaista.  Seurakuntien ja koulujen hyvä yhteistyö voi siis jatkua siellä, missä tarvetta juhlatiloille on.
- Päätös selkeyttää ja helpottaa koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Seurakunnat ovat koulujen tavallisimpia yhteistyökumppaneita. Päätöksen myötä voidaan jatkaa yhteistyötä, joka tukee lasten ja nuorten kasvua. Heille lukuvuoden juhlat ovat ainutlaatuisia tilanteita, joissa syntyy vahvoja muistoja, kertoo kirkon kasvatuksen ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen

Eduskunnan perustuslakivaliokunta otti asiaan nyt kantaa, sillä vuonna 2019 eduskunnan apulaisoikeusmies Pasi Pölönen linjasi kouvolalaisen koulun lukuvuoden päätösjuhlat uskonnonvapauden kannalta lainvastaisiksi. Juhla oli tapana pitää kirkossa ja se sisälsi useita uskonnollisia elementtejä. Kirkkoa apulaisoikeusmies piti ongelmallisena juhlatilana.

Tapaus sai aikaan vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun siitä, voiko koulun juhlia enää järjestää kirkkotiloissa. Myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispat julkaisivat kannanoton Linkki avautuu uudessa välilehdessärohkaisten ammattikasvattajia kouluissa ja päiväkodeissa pitämään esillä kulttuuriperintöä. Piispojen mukaan kirkot ovat osa suomalaista kulttuuriomaisuutta ja kansallismaisemaa. Niitä vaalitaan paitsi kirkkokansan omaa myös kaiken kansan yhteistä juhlavaa käyttöä varten. Piispat toivoivat kannanotossaan perustuslakivaliokunnalta selkeyttävää linjaa siihen, voidaanko koulun yhteisiä juhlia järjestää kirkossa.

Koulun juhla on aina kaikille yhteinen

Perustuslakivaliokunta korostaa myönteisen kantansa lisäksi, että kirkon tai muun uskonnollisen tilan käyttöön koulun yhteisissä juhlissa liittyy uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan neutraalisuuden kannalta jännitteitä. Juhlan ohjelman osalta on varmistuttava siitä, että oppilaiden uskonnon ja omantunnon vapaus tulee yhdenvertaisesti turvatuksi. 

- Kirkossa kunnioitamme katsomusten moninaisuutta. Kaikkien uskonnonvapaus tulee turvata. Siksi kaikille yhteiseen juhlaan ei voida liittää esimerkiksi hartautta tai jumalanpalvelusta silloinkaan, kun kokoonnutaan kirkossa, kertoo Jarmo Kokkonen. 
Lukukauden päätösjuhlien lisäksi koulut voivat järjestää kirkoissa koulujumalanpalveluksia, kuten joulukirkkoja ja muihin juhlapyhiin liittyviä jumalanpalveluksia. Toisin kuin lukukauden päätösjuhlat, koulujumalanpalvelukset ovat uskonnollisia tilaisuuksia, joista koulu tiedottaa etukäteen ja joihin osallistumisen on oltava vapaaehtoista.

Teksti: Kirkon viestintä

17.12.2021 14.07