Uutislistaukseen

Kokkolan seurakuntayhtymä on mukana yhteisvastuullisessa rokotusyhteistyössä

Kirkko vastaa sosiaali- ja terveysministeiön avunpyyntöön heikentyneen koronatilanteen helpottamiseksi

Naisen käsivarteen laitetaan laastari rokotuksen jälkeen.

Kansallisesta koronastrategiasta vastaava sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on esittänyt Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle kysymyksen ja toiveen, voisivatko kirkon terveydenhuollon ammattikoulutetut diakoniatyöntekijät sekä seurakuntien tilat olla käytettävissä omikron-virusmuunnoksen myötä nopeasti heikentyneen koronaepidemiatilanteen helpottamiseksi.   

Tilanne koettelee uhkaavasti perusterveydenhuollon kapasiteettia. Jäljitys on ruuhkautunut, ja rokottaminen ja juuri käynnistynyt kolmas rokotekierros ovat vieneet terveydenhuollon kapasiteetin äärirajoille. Yhteiskunnassa pyritään nyt kytkemään rokotusohjelmaan mukaan kaikki mahdolliset tahot, jotta kriisitilanteesta selvitään. 

Ensimmäisenä konkreettisena kirkon suuntaan esitettynä pyyntönä on saada nimetyt yhteyshenkilöt sairaanhoitopiireihin. STM:n tavoitteena on luoda eri toimijoista alueelliset ryhmät, jotka huolehtivat koordinaatiosta kunkin alueen sisällä ja voimavarojen kohdentamisesta rokottamiseen ja jäljittämiseen. Kunnissa täsmennetään eri toimijoiden tehtävät ja vastuut.  

Kirkko haluaa kantaa yhteiskuntavastuuta ja toimia kumppanina rokotus- ja jäljitystyössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kirkon palveluksessa on noin 1 300 diakoniatyöntekijää, joista arviolta 600 diakonissalla on terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys ja mahdollisuus osallistua rokotusten antamisiin ja koronajäljityksiin, tarvittaessa lääkeluvan päivittämisen kautta. Kirkolla on mahdollisuus auttaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi tarjoamalla seurakuntien tiloja käyttöön.  

Kirkko lähtee mukaan yhteistyöhön nimeämällä yhteyshenkilöitä sairaanhoitopiirittäin muodostettaviin koordinaatioryhmiin, joissa kartoitetaan eri toimijoiden mahdollisuuksia tukea rokotusohjelmaa. Seurakunnat päättävät myöhemmin, mikä niiden panos kullakin alueella on. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista on oltu yhteydessä hiippakunnan isojen seurakuntien kirkkoherroihin sekä johtaviin diakoniatyöntekijöihin.

”Alustava pyyntö on meille tullut, ja Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta koordinaatioryhmään osallistuu johtava diakoniatyöntekijä Camilla Honkala. Hänen varajäsenensä on Kälviän seurakunnan diakoniatyöntekijä Leena Jämsä, kirkkoherra Jouni Sirviö Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta kertoo.
Myös Kokkolan seurakuntayhtymän tiloja voidaan tarvittaessa antaa käyttöön rokotusten järjestämiseksi.

”Yhteiskuntavastuu ja lähimmäisenrakkaus ovat Suomen evankelis-luterilainen kirkon toiminnan ytimessä. Haluamme kaikin mahdollisin tavoin olla mukana auttamassa tässä vaikeassa tilanteessa”, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna toteaa. 

Kirkkohallitus on jo sopinut hiippakuntien tuomiokapitulien kanssa yhteyshenkilöiden nimeämisestä sairaanhoitopiirittäin. Seurakunnat arvioivat myöhemmin itsenäisesti, missä määrin niillä on mahdollisuus antaa työhön resursseja. Seurakunnat kartoittavat myös, mistä toiminnoista ne voisivat tilapäisesti vähentää resursseja tai onko mahdollista jättää jotain toimintaa tilapäisesti  tauolle.  

17.12.2021 11.52