Uutislistaukseen

Seurakunta kiittää vertaistukea antavia vapaaehtoisia

Kukkakimppu kädessä.Kansainvälistä vertaistuen päivää vietetään vuosittain maailmalla lokakuun kolmannen viikon torstaina. Päivä on vertaistoiminnan ja -tuen juhlapäivä myös Suomessa. Tänä vuonna vertaistuen päivää vietetään 21.10.
Juhlapäivän tarkoituksena on huomioida ja juhlistaa vertaistukijoiden tekemää arvokasta työtä ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa.  

Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä.
Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemusten ja elämänvaiheiden läpieläneiden ihmisten keskinäiseen tasa-arvoisuuteen, solidaarisuuteen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen. 

Teksti: Mervi Santalo

19.10.2021 13.20