Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 14.10.2020

Johanna Lahti valittiin osa-aikaiseen ruokapalvelutyöntekijän toimeen

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta Johanna Lahden osa-aikaiseen (80 %) toimeen 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Johanna Lahden koulutus, työkokemus, soveltuvuus tehtävään ja haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastaavat parhaiten tehtävälle asetettuja vaatimuksia.

Ruokapalvelutyöntekijän toimen hakuaika päättyi 7.10. Määräaikaan mennessä saatiin 4 hakemusta. Kahta hakijaa haastateltiin. Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, työkokemukseen, joustavuuteen, yhteistyökykyyn, motivaatioon, soveltuvuuteen tehtävään sekä kokemukseen asiakaspalvelutyöstä ja vapaaehtoisten ohjauksesta.

Ruokapalvelutyöntekijän tehtäviin kuuluu ruoanvalmistusta, tarjoiluiden hoitamista, asiakastilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta sekä siivousta ja tilojen valvontaa Kälviän ja Lohtajan toimipisteissä. Kelpoisuusehtona on cateringalan koulutus tai vastaava käytännön työkokemus. 

Lohtaja-talon vuokraaminen Kokkolan kaupungilta

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuokrata Lohtaja-talon Kokkolan kaupungilta Lohtajan seurakuntakodiksi. Lohtaja-talo sijaitsee erinomaisella paikalla Lohtajan keskustassa, ja se on rakennettu 1896 vanhaa hyvää rakennustapaa noudattaen. Rakennuksessa ei ole todettu sisäilma- tai muitakaan rakennusteknisiä ongelmia. Tila ei suorilta käsin sovellu seurakuntakodiksi. Muutostöitä tulee tehdä ainakin keittiölle, viemäröinnille ja äänentoistolle. Valtaosa keittiölaitteista voidaan kuitenkin hyödyntää Seurakulman tiloista. Muutostyöt toteutetaan investointisuunnitelmassa 2021 olevin investointivaroin.

Koivuhaan seurakuntakodin kuntotarkastus ja seurakuntakodista luopuminen osittain tai kokonaan

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että ryhdytään valmistelemaan Koivurististä luopumista osittain tai kokonaan.

Koivuristin kiinteistölle on tehty kuntotarkastus Granlund Pohjanmaa Oy:n toimesta. Kuntotarkastuksesta saatiin raportti 29.9.2020. Kuntotarkastus käsitti rakennustekniikan ja ilmanvaihtotekniikan tarkastuksen pintamittauksin sekä kokemusperäisin ja aistinvaraisin menetelmin. Tiloissa pidettiin lisäksi viikon verran olosuhdeseurantaa neljän sisäilma-anturin avulla. Kiinteistöstä ei tarkastuksen aikana löytynyt rakennekosteutta tai näkyvää mikrobikasvustoa. Ilmanvaihto on toimiva, eikä hiilidioksidipitoisuudet päässeet ylittämään haitallisia raja-arvoja. Epätyypillistä hajua esiintyi päiväkodin tiloissa ja diakoniatiloissa. Hajun aiheuttajaa ei löytynyt, ja Granlund suosittaa hajun paikallistamiseksi jatkotutkimuksia rakenneavauksin. Kiireelliset pienemmät korjaustyöt otetaan välittömästi työn alle.

14.10.2020 18.29