Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 27.5.2020

Kokkolan seurakuntayhtymässä vältyttiin lomautuksista.

Seurakuntayhtymässä vältyttiin lomautuksista

Suomen hallituksen linjaus toimenpiteistä koronapandemian etenemisen lieventämiseksi ja Kirkkohallituksen ja Oulun tuomiokapitulin ohjeistukset seurakunnille ovat vaikuttaneet merkittävästi seurakuntien ja yhtymän toimintaan.

Seurakuntayhtymä on puolestaan laatinut henkilöstöä koskevaa ohjeistusta. Yhteisesti ollaan sovittu, että työntekijät ovat voineet tehdä suojaustoimenpiteenä etätyötä, pitää siirtovapaita, ylityövapaita, korvausvapaita tai vuosilomia. Myös palkattomat vapaat ovat olleet mahdollisia.

Seurakuntayhtymän valmiustoimikunta on kokoontunut viikoittain, jossa on käyty läpi koronaviruspandemian vaikutuksia ja tehtyjä toimenpiteitä. Seurakunnat ja yhtymän työmuodot ovat laatineet varautumissuunnitelman pandemian vaikutuksiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.4.2020 käynnistää yhteistoimintamenettelyn (TUTA-menettely).

Yhteistyötoimikunta on todennut, että neuvottelut on käyty KirVESTES:n liitteen 10 § 8, 6. momentin edellyttämällä tavalla. Neuvotteluja varten selvitettiin seurakuntien ja yhtymän eri työmuotojen resurssisuunnitelmat kesä-, heinä- ja elokuulle, lomien ja ylityösaldojen pitämisen sekä muut mahdolliset virka-/työvapaat. Yhteistyötoimikunta on käynyt suunnitelmat läpi ja todennut myös, että työtilanne tulee muuttumaan kesäkuusta lähtien, koska Suomen hallitus ja piispat ovat ohjeistaneet ja antaneet mahdollisuuden käynnistää mm. leirejä ja muuta toimintaa.

Yhteistyötoimikunta on todennut yksimielisesti, että tuotannollisin perustein ei ole tarvetta lomautuksiin.

Myös yhteinen kirkkoneuvosto oli samalla linjalla ja päätti, että ei ole tarvetta lomautuksiin.
 

Talousarviokehys siirtyy koronapandemian takia elokuulle

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on yleensä toukokuussa päättänyt seuraavan vuoden talousarvion kehyksestä. Kehyksen avulla arvioidaan, kuinka paljon kertyy kirkollisveroja, muita toimintatuottoja sekä paljonko toimintamenoja ja investointeja voidaan budjetoida.

Koronaviruspandemia ja toimet sen leviämisen estämiseksi ovat sekoittaneet ihmisten arkirutiinit, ajaneet yritykset ahdinkoon ja kääntäneet talousennusteet ylösalaisin kaikkialla maailmassa.  Suomessa lomautettujen ja työttömien määrä on kasvanut hurjaa vauhtia poikkeusolojen aikana. Verotulot tulevat alenemaan mutta kuinka paljon, sitä ei tiedetä vielä tässä vaiheessa. Talouden kehityksen arviointi ja ensi vuoden talousarviokehyksen laatiminen tulevat olemaan erittäin vaikeita.

Tämän epävarman tilanteen vuoksi päätettiin, että talousarviokehyksen laatimista on tarkoituksenmukaista siirtää eteenpäin, elokuun kokoukseen päätettäväksi.
 

Tilintarkastuskertomukset

Seurakuntayhtymän ja Halsuan seurakunnan tilinpäätösten tarkastukset toteutettiin toukokuussa 2020. Tilintarkastuskertomukset läpäisivät tarkastuksen ja yhteinen kirkkoneuvosto päätti liittää tilintarkastuskertomukset tilinpäätösasiakirjoihin.

27.5.2020 18.59