Uutislistaukseen

Halsuan hautausmaata koskevat muistomerkkimääräykset hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 29.4.2020

070720a0019.jpg

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi koko Halsuan hautausmaata koskevat muistomerkkimääräykset. Määräykset astuvat voimaan 1.5.2020.

Halsuan hautausmaan nykyinen käyttösuunnitelma on ollut voimassa 1.1.2018 lähtien. Käyttösuunnitelmaan ei ole tarkemmin määritelty muistomerkkejä koskevia määräyksiä, muutoin kuin uurnahautojen osalta.

Halsuan hautausmaa käsittää kaksi aluetta, vanhan ja uuden puolen. Koko hautausmaalla on kaikkiaan 11 hautaosastoa. Vanhan alueen historian vuoksi osastoille 4 ja 5 sallitaan edelleen korkeampien (enintään 125 cm) paalu-/pystymallisten hautamuistomerkkien asennus. Muilla arkkuhautaosastoilla hautakivien korkeus voi olla enimmillään 90 cm. Arkkuhautapaikoilla muistomerkin leveys on kaikilla hautausmaan osastoilla 80 cm/hautametri. Uurnahaudoilla hautamuistomerkkien maksimikorkeus on 90 cm ja leveys 60 cm.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 7.4.2020.

HALSUAN SEURAKUNNAN SUNTION TYÖSUHDETTA JATKETTIIN

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Halsuan seurakunnassa suntiona 40-prosenttisella työajalla toimineen Kaarina Koiviston työsuhdetta 1.6.-31.12.2020.
Suntion tehtäväkuvauksen tarkistuksen jälkeen suntion työaika on jatkossa 60 prosenttinen. Suntion työtehtäviin kuuluu jatkossa myös Halsuan seurakuntakodin siivous- ja muut tehtävät, jotka vievät noin 10 prosenttia suntion työajasta.

KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET KÄYNNISTÄVÄT YHTEISTOIMINTAMENETTELYN

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti käynnistää yhteistoimintamenettelyn (TUTA-menettely) ja valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hallintojohtajan laatimaan ilmoituksen yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä.

Suomen hallituksen linjaamat toimenpiteet koronapandemian etenemisen lieventämiseksi sekä Kirkkohallituksen että Oulun tuomiokapitulin seurakunnille antamat ohjeistukset ovat vaikuttaneet merkittävästi seurakuntien ja yhtymän toimintaan.

Kokkolan seurakuntayhtymä on laatinut henkilöstöä koskevan ohjeistuksen. Yhteisesti on sovittu, että työntekijät ovat voineet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi työskennellä etänä tai pitää siirtovapaita, ylityövapaita, korvausvapaita sekä vuosilomia. Myös palkattomia vapaita on ollut mahdollista käyttää.

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrat ja yhtymän hallintojohtaja ovat sopineet myös siitä, että yhtymässä ja sen seurakunnissa työskenteleviä voidaan määrätä pandemia-aikana töihin yhtymän muihin seurakuntiin. Mahdolliset työntekijöiden siirrot seurakuntien välillä sovitaan erikseen esimiesten kesken.

Kokkolan seurakuntayhtymän valmiustoimikunta on kokoontunut poikkeusaikana viikoittain. Valmiustoimikunta on käsitellyt kokouksissaan koronaviruspandemian vaikutuksia ja sen johdosta tehtyjä toimenpiteitä. Kaikki seurakunnat ja yhtymän eri työmuodot ovat laatineet omat varautumissuunnitelmansa pandemian ajalle. Suunnitelmissa on kerrottu muun muassa siitä, miten työtehtävät ovat eri työntekijöillä tai työntekijäryhmillä muuttuneet, tai millaista korvaavaa työtä työntekijät/työntekijäryhmät ovat tehneet.

Suunnitelmassa on avattu myös se, kuinka pitkään korvaavaa työtä on voitu tehdä, ja mitä tapahtuu työntekijäresurssien vapautuessa, kun tehtävänkuvausta vastaavaa työtä ei enää ole kaikille tarjot

 

 

27.5.2020 16.24