Uutislistaukseen

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätös 21.3.2023

Puheenjohtajan nuija kalenterin päällä.

Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsi toimikaudekseen 2023–2026 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n.

Tilintarkastajapalvelut kilpailutettiin lähettämällä tarjouspyynnöt neljälle Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin kuuluvalle tilintarkastusyhteisölle. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjous kirkkojärjestyksen 15 luvun 7–9 pykälien mukaisista tehtävistä ja mahdollisen tilitettävän projektin tarkastamisesta. Kaikki neljä tilintarkastusyhteisöä jättivät tarjouksen annettuun määräaikaan mennessä. Tarjouksista hyväksyttiin seurakuntayhtymälle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

21.3.2023 18.36