Uutislistaukseen

Lähimmäisenrakkautta jo 150 vuotta

Diakonia on kulkenut rinnalla ja vienyt apua myös sinne, minne muu apu ei ulotu

  

  

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä diakonissan vihkimyksestä Suomessa. 
Suomen ensimmäinen diakonissa oli Matilda Hoffman. Kokkolassa ensimmäinen diakonissa oli Lyyli Manelius, joka aloitti Kaarlelan suomalaisessa seurakunnassa 1946. 
Niin diakonian uranuurtajat kuin nykyisetkin diakonit ja diakonissat on vihitty palvelemaan diakonian virassa. Tähän kirkon palvelun virkaan vihitään diakonian virkatutkinnon suorittaneita diakoniatyöntekijöitä palvelemaan Kristuksen kirkkoa.

Vuodesta 1943 on jokaisessa Suomen evankelis-luterilaisessa seurakunnassa ollut vähintään yksi diakonian virka. 
Nyt diakonian juhlavuonna saamme kuulla erilaisissa tapahtumissa Lyyli Maneliuksen työstä. ”Lyyli Manelius ja tohtori Knape” vierailevat diakonian juhlavuoden Toivon messussa ja Kokkolan rovastikunnan diakoniatapahtumassa syksyn mittaan. Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien diakoniatyöntekijät kutsuvat kaikkia juhlavuoden tapahtumiin. 
Elokuun viimeisellä viikolla diakoniatyöntekijät jalkautuvat tarjoilemaan Soppatykkilounasta Koivuhakaan ja kutsuvat yhteiseen Toivon messuun Kokkolan kirkkoon. Kirkon jälkeen juodaan juhlalliset kirkkokahvit ja katsellaan diakonia-aiheita kuvina. 

Lokakuussa rovastikunnan yhteistä juhlavuoden diakoniapäivää vietetään Eläköön elämä -teemalla Kokkolan seurakuntakeskuksessa ja kirkossa. Päivän ohjelmaan kuuluu juhlaruokailu ja Petri Laaksosen Eläköön elämä -konsertti.
 

Diakonian tehtävä kuuluu kaikille, ja jokainen voi omalta osaltaan olla edistämässä lähimmäisenrakkautta, yhteisvastuullisesti. Samalla voi löytää arvojensa mukaisen mielekkään paikan toimia seurakunnan vapaaehtoisena. 
Lyylin aikana ammatillinen diakoniatyö oli sairaiden ja köyhäin hoitoa. Monet yhteiskunnalliset epäkohdat ovat saaneet diakonian nostamaan puutteet valokeilaan ja tuomaan ihmisarvon jokaiselle,  riippumatta ihmisen omista lähtökohdista. Tästä hyvänä esimerkkinä on kehitysvammaisten huomiointi ja hoidon kehittyminen. 

Diakonian tehtävä on mennä sinne, missä apua tarvitaan tai minne muu apu ei ulotu. Diakoniatyötä tehdään monissa verkostoissa eri toimijoiden kanssa.  
Diakoniassa apu ja kohtaaminen on ihmisen kokonaisvaltaista huomioimista, ja pyrkimystä auttaa häntä fyysisissä, henkisisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa tarpeissa.  

Tässä ajassa on ilmeistä ihmisten elämäntilanteiden monihaasteisuus. Elämänhallinnassa ja omin voimin selviytymisessä on usein haasteita kun ongelmat kasautuvat; kuten työttömyys, sairaudet, yksinäisyys, suru, elämän tarkoituksettomuus, haitalliset riippuvuudet, vaikeudet ihmissuhteissa tai taloudelliset paineet. 
Jokainen yksittäinen ongelma on haaste, mutta useiden ongelmien kasaantuessa on vahvinkin heikoilla ja avun tarpeessa. 

Yhteiskunnallisesti ja maailmanlaajuisesti ihmiset ovat huolien ja kysymysten äärellä: Miten selvitä tulevasta talvesta? 
Tarvitaan  toivoa ja luottamusta, että elämä kantaa. Luottamusta, että taivaallinen Isä ohjaa meitä kulkemaan oikeaa tietä. 
Seurakunta on turvallinen paikka, jossa halutaan kohdata rehellisesti kaikki elämän kysymykset. Toiminta kumpuaa rukouksesta ja yhteisestä jumalanpalveluselämästä. 
Diakonia kulkee usein arjessa ihmisen rinnalla, mutta aika on myös juhlalla. 
Tervetuloa juhlimaan kanssamme 150-vuotiasta diakoniaa!

 

Teksti: Camilla Honkala

Ryhmäkuva diakoniatyöntekijöistä.
Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien diakoniatyöntekijät kutsuvat kaikkia juhlavuoden tapahtumiin. Riikka Peltola Lohtajan seurakunnasta (vas.), Maria Vidjeskog Kokkolan ruotsalaisesta seurakunnasta, Camilla Honkala, Taina Lamminen, Aila Viiperi ja Anu-Marja Kangasvieri Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta, Leena Jämsä Kälviän seurakunnasta, Anne Laine, Mervi Keränen ja Johanna Rönnkvist Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta sekä Minna Ventilä Kaustisen ja Ullavan seurakunnasta palvelevat diakonian virassa. Kuva: Eija Ahokangas

17.8.2022 14.17