Seurakunnan hallinto

Halsuan seurakunnan hallinto on pyritty järjestämään niin, että se mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti tukee pienen seurakunnan tarpeita. Neljän vuoden välein vaaleilla valittavat luottamushenkilöt vastaavat siitä, että seurakunnan toiminta on sen jäsentensä näköistä seurakunnan hengellistä perintöä kunnioittaen.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto edustaa seurakunnan ylintä päätöksentekoelintä. Sen tärkeimpänä tehtävänä on vastata seurakunnan toiminnan suunnittelusta pitkällä tähtäimellä.

Kirkkovaltuuston jäsenet kaudella 2015-2018

Paavo Hietalahti, pj.
Maria Lehtonen, vpj.
Tiina Hautakoski
Timo Heikkilä
Sari Hietalahti
Raine Jussinmäki
Minna Kalliokoski
Hilkka Karjalainen
Sonja Liedes
Kalevi Lindfors
Teemu Marjusaari
Kullervo Mastokangas
Seija Penttilä
Satu Riihimäki
Kati Tuominiemi
Henna Hietalahti (varajäsen)

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan operatiivisen tason toiminnan valvonnasta ja toteutumisesta suunnitelmien mukaisesti.

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2017-2018

Jäsenet Varajäsenet
Juha Karhulahti (kirkkoherra) pj.
Juha Ala-Korpi Leena Hietalahti
Henna Hietalahti Sari Hietalahti
Kari Jyrkkä Hannu Mikkonen
Seija Karhukorpi Kati Tuominiemi
Harri Korkeaniemi, varapj. Markku Karhulahti

Kalevi Lindfors

Merja Kunelius

Satu Riihimäki Raine Jussinmäki