Musiikki

Musiikkitoiminta 2020

 • Kirkkokuoron harjoitukset keskiviikkoisin klo 19 seurakuntatalolla
 • Manna - naistenlauluryhmä. Kysy lisätietoja kanttorilta tai Maarit S. Hotakaiselta.
 • Miesten lauluryhmä Halla. Simo Venetjoki ohjaa.
 • Kaikkiin kokoontumisiin uudet laulajat ovat tervetulleita!
 • Syksyllä 2018 alkaen kirkkokuoroa johtaa Satu Riihimäki.

Musiikin ja jumalanpalveluksen vastuuryhmä

Toimintaa on suunnitellut vastuuryhmä viranhaltijoiden (Juha, Anni-Mari) kanssa. Ryhmään kuuluvat Satu Riihimäki, Maria Jussinmäki, Erkki Hietalahti, Kimmo Riekko, Jenni Kentala.

Musiikki seurakunnassa - Toiminta-ajatus

 • Jumalanpalvelus on keskus. Musiikkitoiminta suuntautuu messuun
 • Musiikki - ja erityisesti laulaminen yhdessä - on keskeinen sisältö kaikissa seurakunnan tapahtumissa.
 • Musiikin tehtävänä on johdattaa sydän kosketuksiin hyvän ja kauniin kanssa ja ilahduttaa mieltä. Kun kirkon sanoma yhdistyy musiikin kanssa, syntyy viides evankeliumi.
 • Hengellinen musiikki ilmaisee Jumalan salaisuutta ja ilmoitusta
 • Kirkollinen musiikki herkistää aisteja ja panee ne liikkeelle, niin että voimme tavoittaa tuonpuoleisen, Jumalan maailman (O. Messiaen)

Musiikki seurakunnassa - Tavoitteet

 • Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kyläkirkot, perhekirkot jne.
 • Pyritään innostamaan lapsia ja nuoria. Kasvatetaan tulevaa laulajasukupolvea – kuorolaiset, kirkossakävijät, seurakunnan aktiivit.
 • Ylläpidetään ja kehitetään laulamisen kulttuuria ja laulutaitoa: virret, hengelliset laulut, rukoushetkien sävelmät ovat ahkerassa käytössä.
 • Pyritään madaltamaan kynnystä kuorolauluun.
 • Viljellään tietoa: Laulutaitoa voi kehittää – ja itseilmaisua helpottaa. ”Kaikki ovat kehityskelpoisia.”
 • Virsilauluiltoja ja muita yhteislaulutilaisuuksia järjestetään.
 • Vietetään hetkipalveluksia - esimerkiksi aamurukous Laudes.
 • Ollaan rikkaasti yhteistyössä seudun musiikkiryhmien kanssa ja kutsutaan heitä mukaan jumalanpalveluksiin.