Uutislistaukseen

#Eniten yllätti köyhyys

70. Yhteisvastuukeräyksen keräysvaroilla tuetaan vähä- varaisia vanhuksia ja kohennetaan heidän digivalmiuksiaan

Yhteisvastuu logo.

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateemana on ”Eniten yllätti köyhyys”, jolla halutaan kiinnittää huomiota elintason laskuun, joka yllättää monet ikäihmiset eläkeikään siirryttäessä. Kuva: Amanda Aho/Kirkkopalvelut

Vanha mies mietteliäänä.Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys kerää varoja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseksi Suomessa ja maailmalla. 
20 prosenttia yv-keräyksen tuotosta käytetään oman seurakunnan diakoniatyön kautta ikäihmisten auttamiseen. 
20 prosenttia tuotosta ohjataan heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseen Kirkon diakoniarahaston kautta. Osalla tuotosta järjestetään vähävaraisille ikäihmisille suunnattuja digitaalisten taitojen maksuttomia koulutuksia.
60 prosenttia keräystuotosta annetaan eteenpäin Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.

Yv-keräyksen toteuttaman selvityksen mukaan merkittävä osa vanhuusväestöstä Suomessa syrjäytyy yhteiskunnan alati lisääntyvän digitalisaation takia.
Myös ikäihmisten ylivelkaantuminen on lisääntynyt meillä Suomessa, etenkin naisilla. 75 vuotta täyttäneiden naisten köyhyysriski on selvästi muuta väestöä korkeampi. Tämä ryhmä on myös yliedustettuna ruoka-avun asiakaskunnassa.

- Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Työttömyyden jälkeen saattaa tulla sairauksia ja yllättäviä elämänkäänteitä. Sairauskierre apteekkilaskuineen voi suistaa monet velkakierteeseen, toteaa Yhteisvastuukeräyksen 2021 esimiespiispa Matti Repo

13.4.2021 10.09