Uutislistaukseen

Lähes 500 perhettä haki apua

Kokkolan seurakuntayhtymän korona-avustushakemuksissa korostui ihmisten henkinen kuormitus.

Maskia käyttävä nainen nojaa käsiinsä kaidetta vasten.

Korona-avustushakemuksissa korostui ihmisten henkinen kuormitus, ahdistus ja pelko sekä yksinäisyys ja erakoituminen. Kuva: Unsplash.com

Kokkolan seurakuntayhtymä jakoi Kirkon keskusrahaston myöntämää korona-avustusta lähes 500 hakijalle ennen joulua 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionavustus jaettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien diakoniatoiminnan tukemiseen loppuvuonna 2020. 
Kokkolan seurakuntayhtymän seurakuntien alueella avustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä 491:ltä kotitaloudelta. 
Yhtymään kuuluu Kokkolan suomalainen seurakunta, Karleby svenska församling, Halsuan,  Kälviän ja Lohtajan seurakunat sekä Kaustisen ja Ullavan seurakunta.
Marras-joulukuussa toteutetun koronaprojektin tavoitteena oli tukea elämässä jaksamista sekä estää syrjäytymistä yhteiskunnasta. 
Kokkolan seurakuntayhtymälle myönnetty rahasumma oli 42 590 euroa. Suurin osa rahasta käytettiin avustustoimintaan ja pienempi osa diakonian kokoavan toiminnan muistamisiin joulun alla. 

Määräajassa kotitalouksien oli mahdollisuus anoa taloudellista tukea alueen diakoniatyöltä. Etsivä työ toi esille runsaasti uusia avuntarvitsijoita. 
Koronan tuomia negatiivisia taloudellisia vaikutuksia oli hakemuksissa nähtävissä merkittävissä määrin. Korona oli suoraan vaikuttanut hakijan rahatilanteeseen 24 prosentissa hakemuksista. 
Useimmin mainittuja koronavaikutuksia olivat töiden väheneminen (11 %), menojen lisääntyminen (10 %), vaikea työllistyminen (6 %), työttömyys tai töiden loppuminen (5 %). 

Lähes kaikissa hakemuksissa koronavaikutukset nousivat esille henkisenä kuormituksena. 
Suuressa osassa hakemuksia mainittiin ainakin ahdistus ja pelko, mielenterveys oli koetuksella myös yksinäisyyden tai kotiin erakoitumisen takia. 
Hakemuksista vain seitsemän prosenttia oli sellaisia, joissa korona ei ollut vaikuttanut elämän tilanteeseen tai sitä ei osattu kertoa. 
Diakonian avustustoiminnan ja koronaprojektin yhteistyöllä saatiin toteutettua merkittävä apu vähävaraisille kotitalouksille. 

Projektin kautta nousi esiin, että tarve diakoniatyölle on lisääntynyt. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa nähdään hyvänä. Erityisesti koronavuonna diakoniatyölle saadut monet yksityisten, yhteisöjen ja yritysten lahjoitukset tulivat todella merkittävään rooliin ja antoivat diakoniatyöntekijöille välineitä kohdata avuntarvitsijoiden hätää. 

Teksti: Riikka Peltola

11.1.2021 12.43