Uutislistaukseen

Sumussa suunnistaminen

Toinen ihminen voi toimia toiselle toivon ankkurina

Merisumu.

Toinen ihminen voi toimia toiselle toivon ankkurina

Vietämme ensimmäistä koronajoulua. Meillä kenelläkään ei ole siitä aiempaa kokemusta. Niinpä kuluneen vuoden aikana elämä on ollut ikään kuin sumussa suunnistamista. Johtajat eri tasoilla ovat joutuneet myös johtamaan sumussa. Epävarmuuden sietäminen on meille vaikeaa, mutta on mahdollista oppia elämään sellaistenkin asioiden kanssa, joita ei pysty kontrolloimaan ja joista ei voi saada varmuutta. Tämä oli tuttua myös ensimmäisenä jouluna.

Piispa Seppo Häkkinen kirjoitti savolaisessa paikallislehdessä keskustelustaan erään henkilön kanssa. Tämän mukaan elämä on nykyisin kuin ”sumussa
suunnistamista”, niin epävarmaa ja ennakoimatonta se on. Tuon keskustelun jälkeen Häkkinen löysi veneilylehdestä artikkelin samasta aiheesta, sumussa suunnistamisesta. Sen neljä ohjetta sopivat hyvin elämänohjeiksi myös epävarmaan koronaaikaan ja lämpimään alkutalveen joulun alla, kun merikin on vielä auki.

Säilytä malttisi

Kun vesillä horisontti häviää kaiken peittävään sumuun, ei pidä hätääntyä. Se on pahin virhe, jonka voi tehdä. Hätääntyessä alkaa sählääminen. Järjen ja toimintakyvyn kadotessa pienikin ongelma voi kasvaa suureksi katastrofiksi ja mielikuvitus alkaa tehdä tepposiaan. Pysy siis rauhallisena. Kyllä tästä vielä selvitään.

Luota kompassiin

Kiintopisteiden katoaminen johtaa suuntavaiston hämääntymiseen. Esimerkiksi isolla järven selällä alkaa helposti kiertää ympyrää, vaikka luulee
kulkevansa suoraan. Luota siis enemmän kompassiin kuin omaan suuntavaistoosi. Elämän sumussa tarvitsemme itsemme ulkopuolelta tulevaa suunnannäyttäjää. Kristitylle Raamattu ja muun muassa Katekismus ovat kompasseja, jotka ovat vuosisatoja viitoittaneet tietä eteenpäin.

Ankkuroidu tarvittaessa

Kun näkyväisyys on sumun takia heikko, vauhtia on syytä vähentää. Tiheässä sumussa on viisainta keskeyttää matkanteko ja pysähtyä reitin sivuun. Ankkuri kannattaa sumussa ajettaessa pitää laskuvalmiina. Raamatussa ankkuri on toivon vertauskuva. Ilman toivoa ihmisen on vaikea nähdä elämänsä merkitystä ja uskoa siihen, että elämä jatkuu. Kristinuskosta avautuu toivon lähteitä. Pienikin toivon kipinä riittää. Toinen ihminen voi lämpimällä kohtaamisellaan olla toisen toivo. Jumala itse lupaa Jeremian kirjassa (Jer. 29:11): ”Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: Minä anna
teille tulevaisuuden ja toivon.”

Pidä ääntä

Sumussa aluksen tulee antaa äänimerkki säännöllisin väliajoin, kunnes sumu hälvenee. Äänimerkki kertoo, millaisesta kohteesta on kyse ja suunnasta, missä alus sijaitsee. Äänimerkin tarkoitus on varmistaa sekä oma että muiden liikkujien turvallisuus.

Piispa kehottaa: Älä jää yksin elämän sumussa. Pidä ääntä, etsiydy muiden joukkoon. Ihmisen hyvä toteutuu yhteydessä toisiin ihmisiin. Jollet voi tavata muita, on olemassa myös puhelin ja netti. Kirkon Palveleva puhelin 0400 22 11 80 päivystää joka ilta klo 18–24. Myös Palveleva netti ja chat palvelevat joka päivä, joulunpyhinäkin. Puhelin- ja nettikeskustelut käydään nimettöminä, eikä päivystäjä näe käyttäjän henkilöllisyyttä tai puhelinnumeroa.

Lisätietoja löytyy Kirkon keskusteluavun sivustolta.

Teksti: Taina Lamminen
Kuva: Unsplash

21.12.2020 16.39