Uutislistaukseen

Ministeri Annika Saarikko kirkolliskokouksessa: Kirkko on tärkeä henkisen tasapainon vahvistaja

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vieraili kirkolliskokouksessa keskiviikkona 12.8.

Valtioneuvoston tervehdyksessään hän mainitsi, että ”me suomalaiset olemme näyttäneet kevään aikana, että perushyveemme – toisista välittäminen, huolenpito ja yhteisen hyvän asettaminen oman edun edelle – ovat edelleen voimissaan”.

”Valtioneuvoston turvallisuusstrategiassa määritellään muun muassa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, jotka on ylläpidettävä kaikissa tilanteissa. Yksi näistä toiminnoista on yhteiskunnan turvallisuuden tukijalkana pidetty henkinen kriisinkestävyys.”

Ministeri Saarikko totesi, että evankelis-luterilainen kirkko on perinteisesti ollut maassamme tärkeä henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistaja ja osallistunut laajasti myös kriisityöhön.

”Kirkko on auttanut menetyksen, surun ja epävarmuuden käsittelyssä ja tuonut toivoa sinne, missä se on ollut kadoksissa. Apua on tarjottu kaikille, eikä kirkon jäsenyys ole ollut avun saannin edellytys.”

”Sen lisäksi, että kirkossa on haettu sosiaalisen median ja etäyhteyksien avulla innovatiivisesti uusia toimintamuotoja, kirkon diakoniatyö on yhteistyössä kuntien kanssa kehittänyt nopeassa tahdissa ratkaisuja, joilla apua on saatu välitettyä myös ihan konkreettisesti erityisesti haavoittuvimmissa asemassa oleville. Seurakuntien työntekijät ovat muuntautuneet moneksi niin ruoka-avun antamisessa ja siihen liittyvässä logistiikassa kuin ikäihmisten auttamisessakin ja heidän tarpeidensa kartoittamisessa. Suomalaiset arvostavat kirkon toimintaa kriisin aikana”, Saarikko korosti.

”Kriisistä toipumisen aikana seurakuntien antaman tuen tarve ei vähene”, ministeri Saarikko totesi. ”Hallitus on halunnut tukea tätä arvokasta ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin juuri myöntänyt evankelis-luterilaiselle kirkolle yli 4,4 miljoonan euron suuruisen erityisavustuksen diakoniatoiminnan tukemiseen”, Saarikko sanoi.

Ministeri Saarikko otti puheessaan esiin myös kirkkolain päivitystyön, joka on edelleen eduskunnan käsittelyssä.

”Eduskunnan hallintovaliokunta päätyi ehdottamaan, että sen käsiteltävänä olevia lakiehdotuksia ei hylätä, vaan ne jäävät odottamaan kokonaisuudistuksen uutta valmistelua. Sekä eduskunnan että hallituksen tavoitteena on, että kirkkolain kokonaisuudistus saadaan valmisteltua ja säädettyä hyvässä hengessä siten, että se kestää aikaa ja on myös sopusoinnussa perustuslain kanssa”, Saarikko sanoi.

Ministeri Annika Saarikko ja arkkipiispa Tapio Luoma kirkolliskokouksessa.

Ministeri Annika Saarikko totesi, että evankelis-luterilainen kirkko on perinteisesti ollut maassamme tärkeä henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistaja ja osallistunut laajasti myös kriisityöhön. Kuvassa myös arkkipiispa Tapio Luoma. Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

12.8.2020 15.47