Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 17.6.2020

Taija Korkiakangas valittiin Kokkolan seurakuntakeskuksen keittiövastaavaksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta Taija Korkiakankaan Kokkolan seurakuntakeskuksen keittiövastaavan toimeen 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Taija Korkiakankaan työkokemus, tehtäväalan tunteminen, työnjohtotaidot ja haastattelussa saatu yleisvaikutelma vastaavat haastatteluryhmän parhaiten tehtävälle asetettuja vaatimuksia. 

Sisäisessä haussa olleen Kokkolan seurakuntakeskuksen keittiövastaavan toimen hakuaika päättyi 9.6. Määräaikaan mennessä saatiin 3 hakemusta. Kaikki hakijat haastateltiin. 

Keittiövastaava työskentelee palvelupäällikön apuna keittiöön liittyvissä hallinnollisissa tehtävissä, vastaa seurakuntakeskuksen keittiön päivittäisestä käytännön työnjohdosta, tilaisuuksien tarjoilujen sopimisesta asiakkaiden kanssa, raaka-aineiden tilauksista ja laskujen tarkastuksista, tilapäis- ja kausityöntekijöiden, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten ohjaamisesta sekä sijaistaa palvelupäällikköä kulunvalvontaan liittyvissä asioissa.
 
Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, työkokemukseen, tehtäväalan tuntemiseen, työnjohtotaitoihin, motivaatioon ja soveltuvuuteen tehtävään.

17.6.2020 17.03