Uutislistaukseen

Pistetään parisuhde kesäkuosiin

Kiertävätkö riidat aina samaa kehää, ja oma kumppani tuntuu olevan jossain kaukaisuudessa? Katkeaako yhteys väliltänne ja riidat jäävät sopimatta? Ovatko arki, stressi tai vastoinkäymiset nakertaneet parisuhdettanne?
 

Pari Tunnetta -kurssilogo.

  

Perheneuvonnan henkilökunta ovella toivottamassa kävijät tervetulleiksi.
Hanna Byskata (vas.), Carina Granskog-Holm, Ann-Marie
Granholm ja Seppo Viljamaa toivottavat perheneuvonnan
asiakkaat tervetulleeksi. Kuva: Eija Ahokangas

Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus mahdollistaa osallistumisen maksuttomalle Pari Tunnetta -nettiparisuhdekurssille. Kurssi on Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksessa kehitetty verkkokurssi parisuhteen tueksi.
Kurssin tavoitteena on kehittää kumppaneiden välistä tunneyhteyttä ja antaa välineitä ristiriitojen käsittelemiseen. Se perustuu kanadalaisen psykologi Sue Johnsonin kehittämään tunnekeskeiseen pariterapiaan. Siinä tutkitaan oman parisuhteen vuorovaikutusta ja tunneyhteyttä kiintymyssuhdeajattelun näkökulmasta.
Kurssi soveltuu parhaiten pareille, jotka haluavat lisätä ymmärrystä omasta itsestään ja parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Kurssi ei sovellu pareille, joiden suhteessa on akuutti parisuhdekriisi tai esimerkiksi erotilanne, väkivaltaa tai liiallista päihteiden käyttöä. Tällöin kannattaa olla suoraan yhteydessä Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen.

Kurssi toteutetaan itsenäisesti tehtävänä nettikurssina, jolle pariskunnat voivat osallistua sopivaksi katsomallaan ajalla, vaikkapa omalta kotisohvalta.
- Kurssista saa parhaimman annin, kun on halua haastaa omia ajattelutapojaan ja tunteitaan sekä tutkailla omaa käytöstään eikä vain kumppanin tapaa ajatella tai käyttäytyä suhteessa, kertoo Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja ja perheneuvoja Seppo Viljamaa
Kurssilla paneudutaan parisuhteen parantamiseen teorian ja videoiden avulla sekä tehdään harjoituksia. Kurssin käymiseen on hyvä varata aikaa ja rauhaa sekä yksin että yhdessä kumppanin kanssa. 

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa edelleen myös pariterapiaa ja tapaamisia ihmissuhdeasioissa, myös kesällä. Perheasiain neuvottelukeskukseen voi tulla yksin tai puolison tai muun perheenjäsenen kanssa.
- Parisuhdekriiseissä, ihmissuhteiden tulehtuessa, eroajatuksissa ja -tilanteissa, elämän taitekohdissa ja menetysten kohdatessa on helpottavaa saada puhua ja tulla kuulluksi, rohkaisee Viljamaa.
 - Ensimmäinen tapaaminen järjestyy noin kahden-kolmen viikon päähän yhteydenotosta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Meille ovat tervetulleita sekä kirkon jäsenet että kirkkoon kuulumattomat. 

Myös eroryhmiä järjestetään säännöllisesti. Seuraava eroryhmä alkaa 6. syyskuuta. 
Ryhmässä on mahdollisuus käsitellä eroa ja siihen liittyvää mennyttä, nykyistä ja tulevaa. Vertaistuki auttaa tunteiden ja kokemusten sanoittamisessa ja uusien näkökulmien löytymisessä.
Ryhmää ohjaavat perheneuvojat Ann-Marie Granholm ja Hanna Byskata.
Tarkempaa tietoa ryhmästä ja ilmoittautumisesta löytyy  Kokkolan seurakuntayhtymän nettisivuilta ja Kokkola-lehdestä kesän aikana.

 

Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus
Kokkolan seurakuntakeskus, Kustaa Aadolfin katu 16, 3. kerros
Ajanvaraus,  p. 050 3147 464
ma klo 8–12 • ti klo 10–12 • ke–pe klo 8–12
perheneuvonta.kokkola@evl.fi

31.5.2023 14.31