Uutislistaukseen

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 25.5.2023

Puheenjohtajan nuija avonaisen kirjan päällä.

Vuoden 2024 kirkollisveroprosentin vahvistaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,65 prosenttia, mikä on sama kuin kuluvan vuoden veroprosentti.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa ensi vuoden kirkollisveroprosentin 7.6.2023.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn investointisuunnitelman

Kokkolan kirkon korjaushankkeen kustannusten vuoksi koko seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaa on tarkasteltu laajempana kokonaisuutena ja hankkeiden toteutusta on järjestelty uudelleen niiden kiireellisyys huomioiden. Kokkolan kirkon peruskorjaushankkeen kustannusarvio on noin 1.300 000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy investointisuunnitelmaan tehdyt muutokset. 

Katariinan kalmiston rappauskorjausurakan toteutus siirretään vuodelle 2024 ja Museoviraston kielteisen avustuspäätöksen myötä hankkeelle varataan 20 000 euroa lisämäärärahaa. Halsuan kirkon alttarimuutoksille ja wc:n rakentamiselle varataan 20 000 euroa lisämäärärahaa, josta 10 000 euroa suunnittelua varten kuluvalle vuodelle. Kälviän kirkon urkujen rekisteröintiautomatiikan kustannusarvioon lisätään 20 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio 60 000 euroa jaetaan vuosille 2023 ja 2024. Kaarlelan vanhan pappilan paanukatteen kunnostuksen kustannusarviosta valtaosa siirretään vuodelle 2024. Kuluvalle vuodelle jätetään 10 000 euroa urakan suunnittelua ja kuntotutkimuksia varten.

Työryhmä Kokkolan seurakuntayhtymän hallintosäännön valmisteluun

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi työryhmän valmistelemaan Kokkolan seurakuntayhtymän hallintosääntöä. 1.7.2023 voimaan tulevan uuden kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallintoa ohjaavat kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkko- ja seurakuntaneuvostojen ohjesäännöt sekä johtokuntien johtosäännöt yhdistetään yhdeksi hallintosäännöksi.

Kokkolan seurakuntayhtymän hallintosääntöä valmistelemaan työryhmään kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Torbjörn Sandell, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Antti Lapinoja, Kalevi Lindfors, Kristiina Teerikangas, Jukka Paananen, Vuokko Orjala ja Eija Seppä. Lisäksi työryhmän työskentelyyn osallistuvat hallintojohtaja Anne Jokela ja hallintosihteeri Susanna Herlevi. Työryhmän puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Torbjörn Sandell ja sihteerinä hallintosihteeri Susanna Herlevi. Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää, että työryhmän esitys hallintosäännöksi valmistuu 31.10.2023 mennessä ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto käy lähetekeskustelun hallintosäännön valmistelua varten.

Seurakuntapastorin viran perustaminen Lohtajan seurakuntaan

Lohtajan seurakunnassa on ollut määräaikainen seurakuntapastorin virka 1.9.2022–31.8.2023. Lohtajan seurakuntaneuvosto on esittänyt, että Lohtajan seurakuntaan perustetaan seurakuntapastorin virka. Viran perustamispäätös on tehtävä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Seurakuntapastorin tehtävänkuvaan kuuluvat muun muassa varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, aikuistyö ja seurakuntatyö. 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa Lohtajan seurakuntaan seurakuntapastorin viran 1.9.2023 alkaen.

Ilmoitukset sidonnaisuuksista

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi ensimmäistä kertaa tiedoksi vastaanotetut päättäjien ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Kokkolan seurakuntayhtymässä sidonnaisuusilmoitukset pyydetään seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajilta, varapuheenjohtajilta, jäseniltä sekä henkilökohtaisilta varajäseniltä. Lisäksi sen antavat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla on myös läsnäolo- ja puheoikeus yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoherrojen lisäksi sidonnaisuusilmoitus pyydetään johtavilta viranhaltijoilta, joille on delegoitu merkittävää päätösvaltaa tai jotka toimivat säännöllisesti asioiden esittelijöinä. Kokkolan seurakuntayhtymä on päättänyt ottaa käyttöön sidonnaisuusilmoitukset vaalikauden alusta. 

Sidonnaisuusilmoitusten tavoitteena on lisätä seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Hautamuistomerkkejä koskevat määräykset Kaustisen hautausmailla

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautamuistomerkkejä koskevat päivitetyt määräykset Kaustisen kirkkomaalla ja Holminiemen hautausmaalla.

25.5.2023 19.39