Tietosuojatiedote

24.05.2018

Halsuan seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Halsuan seurakunnassa. Kirkkoherranvirasto p. 06 863 6019

17.03.2020Koronavirustilanne muuttaa seurakuntien toimintaa
24.05.2018Tietosuojatiedote