Nuorisotyö

Nuorisotyö on seurakunnan järjestämää toimintaa yläkouluikäisille ja vanhemmille nuorille. Nuorisotyön tarkoituksena on pitää nuoret aktiivisesti toiminnassa mukana ja tarjota hengellinen vaihtoehto vapaa-ajan viettoon sekä tukea ja vahvistaa nuoren kasvamista kohti aikuisuutta. Iltojen ja kokoontumisien yhteydessä on myös mahdollisuus jutella ja keskustella mieltä askarruttavista asioita työntekijän kanssa.

Nuorisotyön tavoitteena on, että nuori vahvistuisi siinä uskossa, johon hänet on kastettu. Tule mukaan nuorteniltoihin, retkille, leireille, isoskoulutukseen ja muihin tapahtumiin.

Nuorten toiminta

Nuortenillat lauantaisin klo 19-22.

Nuortenilloissa pohdiskellaan ajankohtaisia asioita, viivytään hetki Raamatun sanoman äärellä, keskustellaan mieleen nousevista kysymyksistä, työskennellään ryhmissä, leikitään ja hiljennytään hartauteen. Nuortenilloista rippikoululaiset saavat merkinnän. Katso paikka tarkemmin kirkollisista ilmoituksista.

Leirit, retket ja tapahtumat

Syksyllä ja keväällä kokoonnumme Raamattuleirille. Ohjelmassa on raamattuopetuksia, ulkopuuhastelua, sisäleikkejä, musisointia, saunomista ja uimista ja hartaushetkiä.

Retkiä teemme syksyllä RuskaGospeliin ja Maata Näkyvissä-festareille.

Tule rohkeasti mukaan leireille ja retkille!

Isoistoiminta

Isoistoiminta on tärkeä osa nuorisotyötä. On hyvä, että toiminnassa on mukana aktiivisia nuoria, joilla on halu tarttua toimintaan ja tekemiseen. Jos sinulla löytyy halukkuutta ja rohkeutta olla auttamassa nuortenilloissa, leireillä ja retkillä, vaikka hartautta pitäen, leikkejä vetäen ym. niin tule mukaan isoiskoulutukseen. Uusi isoiskoulutusryhmä aloittaa toimintansa syksyisin ja "vanhat" isoset ovat tärkeänä esimerkkinä ja tukijoukkona!

Rippikoulu

Kasteessa Jumala kutsui sinut yhteyteensä. Kasteen perusteella ja uskon kautta olet myös maailmanlaajuisen perheen, Kristuksen kirkon, jäsen.

Kristillinen kirkko on aina opettanut niitä, jotka se on kastanut tai jotka haluavat kasteelle.

Rippikoulu on osa kirkon antamaa kasteopetusta.

Rippikoulussa opit tuntemaan itseäsi, toisia ja Jumalaa.

Uskallat kulkea paremmin, kun on hyvää matkaseuraa.

Rippikoulu aloitetaan syksyllä yhteisellä INFO-tilaisuudella, jossa nuoret saavat tietoa tulevasta rippikouluvuodesta. Seurakuntaan tutustuminen tapahtuu talven aikana, keräten merkintöjä rippikouluvihkoon erilaisista seurakunnan tapahtumista.

Kevään aikana pidämme molemmille leireille kaksi etukäteispäivää. Rippileiri huipentuu konfirmaatioon, joka on uskon vahvistamista, antaa oikeuden kirkolliseen vihkimiseen ja kummin tehtävään.

Tervetuloa rippikouluun!

Leirit 2020

Kesän 2020 pidetään Majakassa

Konfirmaatio:

Su Halsualla

Riparin etukäteispäivät:

Leirikeskus Majakassa.

Päivään kuuluu osallistuminen jumalanpalvelukseen, välipala ja kaksi oppituntia.

Toivomme myös vanhempien osallistuvan jumalanpalveluksiin yhdessä nuoren kanssa.

Kysymykset

Kaikkia rippikouluun liittyviä asioita voit kysyä

Juha Karhulahti 0500 36 11 74 tai

Katja Hakala 040 771 0688


Vanhemmat

Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita seurakunnan tilaisuuksiin yhdessä rippikoululaisen kanssa. On hienoa jos vanhemmat osallistuvat nuoren kanssa yhdessä jumalanpalveluksiin tai kyselevät nuorelta, mitä nuortenillassa/rippikoulussa on opetettu ja mitä nuori opetuksesta ajattelee.

Rippikoululaisten vanhempainillat :